MESYUARAT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

KOPERASI USAHAWAN BERSATU IPOH PERAK BHD MENERUSKAN MISI UNTUK MENJADI SEBUAH KOPERASI YANG BERDAYA SAING SERTA MAMPU MENJANA EKONOMI DI NEGERI PERAK.

Terkini pada 18hb Ogos 2022 yang lalu, Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd telah dijemput untuk menghadiri ke Mesyuarat Jawatankuasa Kantin oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bercham, Ipoh Perak.

Hadir ke mesyuarat ini mewakili KOPUBI Perak Bhd adalah Pengerusi Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd iaitu En. Sharul Rahman dan Ketua Biro Koperasi merangkap Ahli Lembaga iaitu En Shahrul Izam.

Tujuan utama Mesyuarat Jawatankuasa Kantin ini adalah untuk membincangkan isu-isu berkaitan kantin sekolah yang dikendalikan oleh Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd (KOPUBI) melalui anggota koperasi yang mendapat tender menguruskan operasi kantin tersebut.

Baca Lanjut

LAWATAN KERJA DAN TAPAK BAGI KONTRAK PEMBERSIHAN

KOPERASI USAHAWAN BERSATU IPOH PERAK BHD MENERUSKAN MISI UNTUK MENJADI SEBUAH KOPERASI YANG BERDAYA SAING SERTA MAMPU MENJANA EKONOMI DI NEGERI PERAK.

Terkini pada 17hb Ogos 2022 yang lalu, Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd telah mengadakan lawatan kerja dan tapak ke Kolej Komuniti Pasir Salak, Kampung Gajah, Perak.

Hadir ke lawatan kerja ini mewakili KOPUBI Perak Bhd adalah Pengerusi Koperasi iaitu En. Sharul Rahman dan tujuan utama lawatan ini adalah menawarkan sebut harga serta mendengar taklimat berkaitan Perkhidmatan Kebersihan Bangunan dan Kawasan Kolej Komuniti Pasar Salak.

Pegawai daripada Kolej Komuniti Pasar Salak yang bertugas pada hari tersebut telah mengalu-alukan kedatangan para kontraktor perkhidmatan pembekalan ke taklimat ringkas dan menyampaikan syarat-syarat sebut harga yang telah ditetapkan.

Baca Lanjut

LAWATAN KERJA DAN TAPAK BAGI KONTRAK PEMBERSIHAN

KOPERASI USAHAWAN BERSATU IPOH PERAK BHD MENERUSKAN MISI UNTUK MENJADI SEBUAH KOPERASI YANG BERDAYA SAING SERTA MAMPU MENJANA EKONOMI DI NEGERI PERAK.

Terkini pada 16hb Ogos 2022 yang lalu, Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd telah mengadakan lawatan kerja dan tapak ke Kompleks Pertanian Titi Gantung, Perak Tengah di Bota, Perak.

Hadir ke lawatan kerja ini mewakili KOPUBI Perak Bhd adalah Pengerusi Koperasi iaitu En. Sharul Rahman dan tujuan utama lawatan ini adalah menawarkan sebut harga serta mendengar taklimat berkaitan kerja-kerja memotong rumput dan lalang serta segala tumbuhan di kawasan petak tanaman ladang serta sekitar Kompleks Pertanian tersebut.

Pegawai Jabatan Pertanian yang bertugas pada hari tersebut telah mengalu-alukan kedatangan para kontraktor perkhidmatan pembekalan ke taklimat ringkas dan menyampaikan syarat-syarat sebut harga yang telah ditetapkan.

Baca Lanjut

LAWATAN KERJA DAN TAPAK BAGI KONTRAK PEMBERSIHAN

KOPERASI USAHAWAN BERSATU IPOH PERAK BHD MENERUSKAN MISI UNTUK MENJADI SEBUAH KOPERASI YANG BERDAYA SAING SERTA MAMPU MENJANA EKONOMI DI NEGERI PERAK

Terkini pada 2hb Ogos 2022 yang lalu, Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd telah mengadakan lawatan kerja dan tapak ke Akademi Pembangunan Belia Malaysia (APBM) yang terletak di Batu Gajah Perak.

Hadir ke lawatan kerja ini mewakili KOPUBI Perak Bhd adalah Pengerusi Koperasi iaitu En. Sharul Rahman dan tujuan utama lawatan ini adalah menawarkan sebut harga serta mendengar taklimat berkaitan kontrak perkhidmatan membersih, menyelenggara, mencuci kawasan dan kerja-kerja landskap di Akademi Pembangunan Belia Malaysia (APBM) Batu Gajah, Perak.

Pengarah Akademi Pembangunan Belia Malaysia, Tuan Vijayan Kumar A/L Nadarajan telah mengalu-alukan kedatangan para kontraktor perkhidmatan kebersihan dan landskap serta menyampaikan taklimat ringkas di auditorium dan turut hadir adalah Encik Azlan bin Hussain, Timbalan Pengarah APBM.

Baca Lanjut