BEKERJA SENDIRI BOLEH CARUM PERKESO MULAI ESOK

KUALA LUMPUR: SKIM KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (SKSPS) DIPERLUASKAN KEPADA 19 SEKTOR TIDAK FORMAL LAIN DI SELURUH NEGARA, BERKUAT KUASA ESOK.

Inisiatif itu dijangka memanfaatkan kira-kira 2.8 juta orang bekerja sendiri (OBS) yang mempunyai taraf warganegara atau pemastautin tetap Malaysia tanpa mengira had umur, sekali gus membolehkan mereka mendaftar dan mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

Langkah memperluaskan skim itu dilaksana susulan Perintah Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (Pindaan Jadual Pertama) 2019 dalam warta Kerajaan Persekutuan, PU (A) 374/2019.

Baca Lanjut