PERTEMUAN BERSAMA EN ZUL PUTU PERAK

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Terkini pada 18hb Ogos 2020 yang lalu, Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh Perak telah mengadakan pertemuan dengan salah seorang usahawan yang berjaya di bandaraya Ipoh iaitu En Zul yang mengusahakan perniagaan Putu Perak secara kormersial.

Objektif utama perjumpaan adalah untuk memperhalusi kerjasama strategik di antara kedua-dua entiti bagi merancakkan aktiviti ekonomi di Bandaraya Ipoh ini disamping melahirkan usahawan baharu di dalam bidang perniagaan.

Baca Lanjut