TAKLIMAT PEMBUNGKUSAN, PERLABELAN & NUTRISI MAKANAN (SIRI-2)

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Terkini pada 6hb Oktober 2019 yang lalu, PUBI Perak sebagai sebuah Persatuan Usahawan dan NGO Perak yang aktif di bandaraya Ipoh telah menganjurkan sebuah kursus usahawan iaitu Program Taklimat Pembungkusan, Perlabelan & Nutrisi Makanan anjuran PUBI Perak dengan kerjasama Anak Syarikat Kerajaan Negeri Kedah iaitu KBio Corporation Sdn Bhd.

Baca Lanjut