BENGKEL PEMBIAYAAN, PEMASARAN & PERSYARIKATAN 2019

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Alhamdulillah, pada 12hb Oktober 2019 yang lalu telah berlangsung Bengkel Pembiayaan, Pemasaran & Persyarikatan anjuran bersama Open Universiti Malaysia Perak & Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh Perak.

Baca Lanjut

TAKLIMAT PEMBUNGKUSAN, PERLABELAN & NUTRISI MAKANAN (SIRI-2)

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Terkini pada 6hb Oktober 2019 yang lalu, PUBI Perak sebagai sebuah Persatuan Usahawan dan NGO Perak yang aktif di bandaraya Ipoh telah menganjurkan sebuah kursus usahawan iaitu Program Taklimat Pembungkusan, Perlabelan & Nutrisi Makanan anjuran PUBI Perak dengan kerjasama Anak Syarikat Kerajaan Negeri Kedah iaitu KBio Corporation Sdn Bhd.

Baca Lanjut

JOM DAFTAR – TAKLIMAT PEMBUNGKUSAN, PELABELAN DAN NUTRISI (SIRI 2)

DAFTAR SEGERA KURSUS USAHAWAN ANJURAN PUBI PERAK!


PUBI PERAK SEBAGAI SALAH SEBUAH PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENGANJURKAN SEBUAH PROGRAM YANG AKAN MEMBANTU USAHAWAN SERTA MAMPU MENINGKATKAN JUALAN SERTA KREDIBILITI SESEBUAH PERNIAGAAN

PUBI Perak sebagai salah sebuah Persatuan Usahawan dan NGO Perak yang aktif di Bandaraya Ipoh akan menganjurkan sebuah Taklimat khas untuk pengusaha/usahawan/peniaga makanan di seluruh Negeri Perak bagi meningkatkan kualiti pengeluaran produk masing-masing disamping meningkatkan produktiviti.

Baca Lanjut

JOM DAFTAR – TAKLIMAT PEMBUNGKUSAN, PELABELAN & NUTRISI MAKANAN

DAFTAR SEGERA KURSUS USAHAWAN ANJURAN PUBI PERAK!


PUBI PERAK SEBAGAI SALAH SEBUAH PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENGANJURKAN SEBUAH PROGRAM YANG AKAN MEMBANTU USAHAWAN SERTA MAMPU MENINGKATKAN JUALAN SERTA KREDIBILITI SESEBUAH PERNIAGAAN.

PUBI Perak di bawah Jawatankuasa Pembangunan Wanita akan menganjurkan sebuah Taklimat khas untuk pengusaha/usahawan/peniaga makanan di seluruh Negeri Perak anjuran PUBI Perak.

Baca Lanjut