PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN PUNB SEHINGGA RM10 JUTA

INFO: PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN PUNB SEHINGGA RM10 JUTA

Usahawan yang memerlukan pembiayaan perniagaan semasa tempoh pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara (PPN), Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) menawarkan Pembiayaan Perniagaan PUNB sehingga RM10 juta.

Untuk makluman, PUNB ditubuhkan pada 17 Julai 1991 di bawah Akta Syarikat 1965 dan merupakan milik penuh Yayasan Pelaburan Bumiputra (YPB).

Agensi ini ditubuhkan diwujudkan untuk meningkatkan penyertaan dan penglibatan Bumiputera dalam bidang keusahawanan dan melahirkan sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera yang dinamik, berdaya tahan, progresif dan berjaya.

Baca Lanjut

SPUR PUNB: SKIM PEMBIAYAAN USAHAWAN TERKESAN COVID-19

INFO: SPUR PUNB – SKIM PEMBIAYAAN USAHAWAN TERKESAN COVID-19

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) memperkenalkan Skim Pembiayaan Usahawan Terkesan Covid-19 (SPUR) bagi membantu individu bumiputera yang kehilangan pekerjaan berikutan penularan pandemik Covid-19.

Penerima inisiatif ini diberikan penangguhan pembayaran selama enam bulan secara automatik dari tarikh pengeluaran dana. Selain itu, pembiayaan SPUR ini juga boleh digunakan untuk modal kerja dan pembelian peralatan serta mesin bagi operasi perniagaan masing-masing.

Berikut dikongsikan maklumat penuh tentang SPUR PUNB:

Baca Lanjut