PROGRAM PENINGKATAN ENTERPRIS BUMIPUTERA (BEEP) 2021

INFO: PROGRAM PENINGKATAN ENTERPRIS BUMIPUTERA (BEEP) 2021

Tahukah anda ada pelbagai inisiatif dan bantuan khusus yang diwujudkan oleh pihak kerajaan khas untuk membantu PKS bumiputera terutamanya bagi meningkatkan keupayaan masing-masing di dalam sektor perniagaan masing-masing.

Antara agensi di bawah kerajaan persekutuan yang giat membantu usahawan-usahawan PKS di negara kita ini adalah SME Corp. SME Corp atau Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) merupakan agensi penyelaras pusat di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) yang menyelaras pelaksanaan program pembangunan bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS) merentasi kesemua Kementerian dan agensi yang berkaitan.

Ia bertindak sebagai pusat rujukan bagi penyelidikan dan penyebaran data berkaitan PKS dan usahawan, serta menyediakan khidmat nasihat untuk PKS dan usahawan di seluruh negara. SME Corp. Malaysia juga berperanan sebagai Sekretariat kepada Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan (MPUPK), yang dipengerusikan oleh oleh Perdana Menteri Malaysia.

Baca Lanjut

PROGRAM PENINGKATAN ENTERPRIS BUMIPUTERA (BEEP)

PROGRAM PENINGKATAN ENTERPRIS BUMIPUTERA (BEEP)

Tahukah anda ada pelbagai inisiatif dan bantuan khusus yang diwujudkan oleh pihak kerajaan khas untuk membantu PKS bumiputera terutamanya bagi meningkatkan keupayaan masing-masing di dalam sektor perniagaan masing-masing.

Antara agensi di bawah kerajaan persekutuan yang giat membantu usahawan-usahawan PKS di negara kita ini adalah SME Corp. SME Corp atau Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) merupakan agensi penyelaras pusat di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) yang menyelaras pelaksanaan program pembangunan bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS) merentasi kesemua Kementerian dan agensi yang berkaitan.

Ia bertindak sebagai pusat rujukan bagi penyelidikan dan penyebaran data berkaitan PKS dan usahawan, serta menyediakan khidmat nasihat untuk PKS dan usahawan di seluruh negara. SME Corp. Malaysia juga berperanan sebagai Sekretariat kepada Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan (MPUPK), yang dipengerusikan oleh oleh Perdana Menteri Malaysia.

Baca Lanjut