TUNTUTAN SKIM TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) SECARA PERCUMA

TUNTUTAN SKIM TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) SECARA PERCUMA

Untuk makluman, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan perlindungan pelajar 24 jam sehari dan 7 hari seminggu secara percuma melalui Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM).

TPSM merupakan sebuah skim takaful perlindungan yang berada di bawah pentadbiran Takaful Malaysia.

Skim ini disediakan adalah untuk memberi perlindungan pelajar-pelajar sekolah apabila mendapat kemalangan.

Baca Lanjut