BENGKEL INTENSIF & LATIHAN eUSAHAWAN

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Pada 06hb Julai 2019 yang lalu telah berlangsung Bengkel Intensif & Latihan eUsahawan anjuran Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh Perak di Bilik Latihan, Pejabat Urusan PUBI Perak di Station 18, Ipoh Perak.

Baca Lanjut