SETINGGI-TINGGI PENGHARGAAN & UCAPAN TERIMA KASIH

SETINGGI-TINGGI PENGHARGAAN & UCAPAN TERIMA KASIH

KUMPULAN PUBI yang terdiri daripada Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh (PUBI), Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd. (KOPUBI) dan Kelab Belia Pemacu Usahawan Bandar Ipoh (KBPUBI) ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato’ Seri Ahmad Faizal bin Dato’ Azumu di atas khidmat dan bakti beliau selaku Menteri Besar Perak dari tahun 2018 sehingga 4hb Disember 2020.

Semoga Yang Berhormat meneruskan agenda membantu rakyat di Negeri Perak dan terus memperjuangkan nasib rakyat terutamanya golongan usahawan dan bakal usahawan serta menyokong gerakan koperasi di Negeri Perak ini.

Daripada,
Ahli Jawatankuasa, Ahli Lembaga & Anggota Kabinet Kumpulan PUBI