PEMANTAUAN PESERTA PEKB 2023 BAGI BULAN OKTOBER

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN DISAMPING MENJALANKAN AKTIVITI KEBAJIKAN DAN AMAL UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT DI LUAR SANA.

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Selain itu, PUBI Perak selaku NGO Perak yang prihatin juga turut memainkan peranan yang besar di dalam komuniti dengan menjalankan aktiviti amal, sosial, kebajikan serta kemasyarakatan.

Terkini pada 1hb Oktober sehingga 31hb Oktober 2023 yang lalu, PUBI Perak selaku Persatuan Usahawan dan NGO yang aktif di Negeri Perak telah mengadakan kunjungan Rumah-rumah atau premis perniagaan peserta Program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar (PEKB) 2023 di Negeri Perak dan juga Pulau Pinang anjuran Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) Bahagian Kesejahteraan Bandar bagi menjalankan aktiviti pemantauan kegiatan perniagaan yang telah dijalankan oleh para Peserta PEKB tahun 2023 ini.

Baca Lanjut

KONVENSYEN PEMERKASAAN EKONOMI KOMUNITI BANDAR 2023

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN.

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Terkini pada 11hb Oktober 2023 yang lalu, Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh Perak (PUBI) telah menyertai sebuah anjuran Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) Bahagian Kesejahteraan Bandar iaitu Konvensyen Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar 2023 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, Johor Baharu.

Mengetuai deligrasi PUBI Perak ke konvensyen gilang gemilang ini adalah En Sharul Rahman selaku Pengerusi PUBI Perak dan telah disertai juga oleh oleh En Haizul Fakarudin selaku Setiausaha Persatuan, Saudara Mohamad Nafis selaku Bendahari Persatuan dan En Khairul Akmal selaku Ahli Jawatankuasa Persatuan.

Baca Lanjut

PERSEDIAAN KONVENSYEN PEKB 2023

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN.

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Terkini pada 10hb Oktober 2023 yang lalu, Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh Perak (PUBI) telah dijemput untuk menyertai Konvensyen Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar 2023 anjuran Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) Bahagian Kesejahteraan Bandar yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, Johor Baharu.

Oleh yang demikian seramai 16 orang peserta Program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar bagi tahun 2021, 2022 & 2023 di bawah seliaan PUBI telah terpilih untuk menghadiri ke konvensyen ini mengikut kategori kelayakan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian.

Baca Lanjut