BENGKEL PEMBIAYAAN, PEMASARAN & PERSYARIKATAN 2019

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Alhamdulillah, pada 12hb Oktober 2019 yang lalu telah berlangsung Bengkel Pembiayaan, Pemasaran & Persyarikatan anjuran bersama Open Universiti Malaysia Perak & Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh Perak.

Baca Lanjut