BENGKEL INTENSIF & LATIHAN EUSAHAWAN (SIRI-2)

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Terkini pada 22hb September 2019 yang lalu, PUBI Perak sebagai sebuah Persatuan Usahawan dan NGO Perak yang aktif di bandaraya Ipoh telah menganjurkan sebuah kursus usahawan iaitu Bengkel Intensif & Latihan eUsahawan serta telah berlangsung di Bilik Latihan Pejabat Urusan PUBI Perak di Station 18, Ipoh.

Baca Lanjut

JOM DAFTAR – BENGKEL INTENSIF & LATIHAN eUSAHAWAN (MDEC) – SIRI 2

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

PUBI Perak dengan sukacitanya menganjurkan Bengkel Intensif & Latihan eUsahawan Siri 2 tidak lama lagi. Kami sangat faham kepentingan pemasaran di dalam dunia perniagaan yang kian mencabar masa kini.

Baca Lanjut

JOM DAFTAR – BENGKEL INTENSIF & LATIHAN eUSAHAWAN (MDEC)

DAFTAR SEGERA KURSUS USAHAWAN ANJURAN PUBI PERAK!


PUBI PERAK SEBAGAI SALAH SEBUAH PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENGANJURKAN SEBUAH PROGRAM YANG AKAN MEMBANTU USAHAWAN SERTA MAMPU MENINGKATKAN JUALAN SERTA KREDIBILITI SESEBUAH PERNIAGAAN.

Kami selaku Persatuan Usahawan dan NGO Perak yang aktif di Bandaraya Ipoh ini sangat faham kepentingan pemasaran di dalam dunia perniagaan yang kian mencabar masa kini. Oleh itu, PUBI Perak dengan sukacitanya menganjurkan Bengkel Intensif & Latihan eUsahawan.

Baca Lanjut