SESI LIBAT URUS DRAF DEDAHAN SKIM PEMBIYAAN MIKRO (SPM)

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN.

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Terkini pada 22hb Februari 2023 yang lalu, telah berlangsung sebuah Sesi Libat Urus Draf Dedahan Skim Pembiyaan Mikro (SPM) anjuran Bank Negara Malaysia cawangan Utara bertempat di Pusat Pembangunan Usahawan PKNP, Meru Ipoh.

Program yang sangat bermanfaat ini adalah bertujuan untuk mendapat maklum balas serta membuat kajian semula tentang Skim Pembiayaan Mikro (SPM) dalam menambah baik skim tersebut untuk memenuhi keperluan pinjaman usahawan mikro di Malaysia dengan lebih baik.

Baca Lanjut

iTEKAD GERAN PERCUMA UNTUK USAHAWAN B40 DAN ASNAF PERAK

INFO-iTEKAD GERAN PERCUMA UNTUK USAHAWAN B40 DAN ASNAF PERAK

iTEKAD adalah sebuah program di bawah konsep payung kewangan yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dengan kerjasama pelbagai bank bertujuan membantu usahawan mikro berpendapatan rendah kategori B40 untuk memperkukuh/memperkasakan pengurusan kewangan dan kepintaran perniagaan ke arah menjana pendapatan yang mampan serta berterusan, selari dengan aspirasi Kerajaan untuk mempertingkatkan tahap ekonomi golongan tersebut.

Bank Negara Malaysia dengan kerjasama Ambank dan Sekretariat Usahawan Negeri Perak (STeP) akan melancarkan dua pemberian geran khas dan wang zakat sekitar bulan November 2023 seperti berikut:-

Baca Lanjut