DANA KHAS AGIHAN ZAKAT MEMBANTU USAHA MENGHADAPI PANDEMIK WABAK COVID-19

SIARAN MEDIA MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ‘ADAT MELAYU PERAK (MAIPk) DANA KHAS AGIHAN ZAKAT MEMBANTU USAHA MENGHADAPI PANDEMIK WABAK COVID-19

DUKACITANYA Pihak Majlis Agama Islam dan ‘Adat Melayu Perak (MAIPk) telah mengumumkan bahawa peruntukkan bagi Bantuan Kecemasan Kelangsungan Hidup MAIPk telah mencapai tahap maksimum dan telah DITUTUP SECARA RASMI.

UPDATE TERKINI : Bantuan Kecemasan Kelangsungan Hidup MAIPk Telah Mula Dikreditkan Ke Dalam Akaun Penerima mulai 30hb Mac 2020

Menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah AlMaghfur-Lah, Majlis Agama Islam dan ‘Adat Melayu Perak (MAIPk) dengan kerjasama beberapa rakan strategik, memperuntukkan Dana Khas Agihan Zakat, bertujuan meringankan bebanan rakyat dan membantu usaha pelbagai pihak menghadapi pandemik Wabak Covid-19.

Dana khas ini, yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, keseluruhannya berjumlah RM11,950,000.00 (Ringgit: Sebelas perpuluhan sembilan lima juta), RM11,110,000.00 (Ringgit: Sebelas perpuluhan sebelas juta sahaja) daripada peruntukan zakat, RM30,000.00 (Ringgit: Tiga puluh ribu sahaja) sumbangan Pengerusi Yayasan SP Setia, RM800,000.00 (Ringgit: Lapan ratus ribu sahaja), sumbangan daripada bahagian zakat beberapa sektor korporat. Dana khas yang disediakan bertujuan membiayai bantuan-bantuan berikut:-

Baca Lanjut