PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

PUBI Perak juga selaku Persatuan Usahawan dan NGO yang aktif dan prihatin di Negeri Perak juga telah menyediakan tapak-tapak berniaga dengan menganjurkan Pasar Malam kepada peniaga-peniaga kecil untuk menambah pendapatan serta meningkatkan ekonomi keluarga masing-masing.

Selain itu, PUBI Perak selaku NGO Perak yang prihatin juga turut memainkan peranan yang besar di dalam komuniti dengan menjalankan aktiviti sosial, kebajikan dan kemasyarakatan.

Terkini pada 5hb November 2019 yang lalu, satu perjumpaan bersama peniaga-peniaga Pasar Malam anjuran PUBI Perak di tapak Pasar Malam PUBI Perak Lapangan Jaya telah diadakan oleh JK Pasar Malam & Bazaar PUBI Perak yang diketui oleh Cik Nor Zarina merangkap Bendahari Kehormat PUBI Perak.


Cik Nor Zarina Zamzuri mempengerusikan majlis perjumpaan dengan peniaga-peniaga pasar malam anjuran PUBI Perak

Tujuan perjumpaan ini antara lain adalah untuk mendapatkan pendapat serta feedback daripada peniaga-peniaga tentang bagaimana untuk meningkatkan dan perkara-perkara yang perlu diperbaiki oleh pihak Jawatankuasa PUBI Perak.

Alhamdulillah, kerjasama dan Sokongan peniaga-peniaga sangat menggalakkan dan rata-rata peniaga ingin sama-sama memajukan Pasar Malam anjuran PUBI Perak.

PUBI Perak sebagai sebuah Persatuan Usahawan dan NGO Perak yang prihatin akan sentiasa meneruskan usaha-usaha yang dilakukan bagi membangunkan usahawan dan bakal usahawan di Bandaraya Ipoh ini secara khususnya dan di seluruh negeri Perak secara amnya termasuklah peniaga-peniaga kecil yang bernaung di bawah PUBI Perak.

Semoga PUBI Perak terus maju dan berdaya saing sebagai sebuah Persatuan Usahawan yang prihatin, berinovatif serta menjadi NGO Perak yang disegani pada masa akan datang. Insyallah..Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh Perak adalah sebuah persatuan usahawan dan NGO Perak yang aktif di Bandaraya Ipoh. Persatuan yang berdaya saing ini sedang giat membantu masyarakat terutamanya golongan usahawan dengan menjalankan banyak aktiviti keusahawan, latihan serta kursus usahawan.

Cik Nor Zarina Zamzuri
Bendahari Kehormat PUBI Perak merangkap Ketua JK Pasar Malam & Bazaar PUBI Perak