INFO: PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK SEJAHTERA 2021

Kerajaan negeri mengumumkan Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE) Perak Sejahtera 2021 berjumlah RM19.5 juta bagi berdepan kesan Covid-19, termasuk penutupan sektor sosial dan ekonomi sepanjang sekatan pergerakan penuh.

Menteri Besar, Datuk Saarani Mohamad berkata, peruntukan diluluskan melalui mesyuarat kerajaan negeri dan fokusnya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup termasuk keluarga miskin, kalangan B40, gelandangan, penjaja dan peniaga kecil, belia, petani selain operator sektor pelancongan.

“Antara intipatinya adalah pengecualian sewaan rancangan perumahan iaitu pengecualian bayaran sewaan bagi program Rancangan Perumahan Awam (RPA) di bawah Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak (LPHP) bagi Jun membabitkan 24 penerima.

BACA ARTIKEL SEBELUM INI: BPR Tambahan – Semakan Bayaran RM100, RM300 & RM500 Akhir Jun Ini

“Ia turut membabitkan pengecualian Bayaran Sewaan Program Perumahan Rakyat di bawah LPHP bagi Jun kepada 41 penerima,” katanya pada sidang media secara maya selepas mempengerusikan mesyuarat kerajaan negeri di Bangunan Perak Darul Ridzuan di sini, hari ini.

Saarani berkata, seterusnya adalah moratorium pinjaman dan sewa beli perumahan iaitu moratorium bayaran balik pinjaman Rumah Harapan bagi Jun kepada 69 penerima.

“Selain itu, moratorium bayaran balik pinjaman Skim Rumah Insan Amanjaya (SRIA) bagi Jun kepada 443 penerima serta moratorium bayaran sewa beli program Rancangan Perumahan Awam (RPA) bagi Jun kepada 90 penerima,” katanya.

Ia turut membabitkan pengecualian sewaan gerai di bawah semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Perak bagi Jun membabitkan 10,264 gerai dengan kos RM1,602,924.

Bagi sektor pelancongan, pengecualian bayaran pembaharuan lesen hotel diberikan kepada 565 hotel yang berdaftar dengan PBT membabitkan kos RM448,048.

Bagi pertanian dan perikanan, Program Khas Tani Pasca Covid-19 merangkumi bahan input ladang sebanyak RM3,000 akan memberi manfaat kepada 120 petani dengan jumlah keseluruhan RM360,000.

Sumber: Harian Metro

INFOGRAFIK PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK SEJAHTERA 2021

May be an image of ‎text that says "‎D恭好 نکزيف PERAK Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE) Perak Sejahtera 2021 RM19.5 juta PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of text that says "PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 慧恭 PERAK SEWAAN MOROTARIUM PINJAMAN PERUMAHAN SEWAAN PREMIS DAN BANT A PENIAGA morotarium Harapan, MOROTARIUM PINJAMAN PENGAJIAN PENGA TINGGI PERAK (SRIA), Awam (PRA), Perumahan Rakyat (PPR), perniagaan kepada penjaja Morotarium Pinjaman Pengajian Perak ijazah PENUBUHAN PUSAT GELANDANGAN SEMENTARA BANTUAN DALAM SEKTOR PELANCONGAN Kos •Penubuhan Pusat Penempatan Gelandanga Semn Kinta penghuni Sementara CUKAI TANAH Pengecualian lewat Pelangan# #TravelPeraklah Pemulihan Pelancongan dan surat PERAK SEJAHTERA 2021"
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 快茶美 کریفیراف PERAK PRE2021 PENGECUALIAN SEWA RUMAH & MOROTARIUM PINJAMAN PERUMAHAN -1 BULAN Morotarium pinjaman Rumah Harapan, Yayasan Perak Yayasan Bina Upaya Morotarium pinjaman Skim Rumah Insan Amanjaya (SRIA), Morotarium sewa beli Rancangan Perumahan Awam (RPA), LPHP Pengecualian bayaran sewa Rancangan Perumahan Awam (RPA), LPHP Pengecualian bayaran sewa Projek Perumahan Rakyat (PPR), LPHP PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 کریخابرا ERAK PRE 2021: PENGECUALIAN SEWA GERAI DAN BANTUAN ONE OFF KEPADA PENJAJA/PENIAGA Pengecualian sewa gerai PBT (1 bulan) Bantuan modal memulakan perniagaan (one off) Bilangan penjaja/ peniaga kecil 47,226 Nilai bantuan: RM300 seorang PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 த æ茶 زی_خابرا PERAK PRE 2021 MOROTARIUM PINJAMAN PENGAJIAN TINGGI PERAK Moratorium pinjaman pengajian tinggi PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 nAע کری_فیرا PERAK PRE 2021: PENUBUHAN PUSAT PENEMPATAN GELANDANGAN SEMENTARA, KINTA Bantuan kepada pusat penempatan gelandangan (PPG) Kinta RM 750,000.00 •Keperluan tempat penginapan (kelengkapan/ (kelengkapan/peralatan) .Keperluan penghuni (makan dan minum) .Keperluan petugas (elaun dan makanan petugas RELA, NGO) PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 肤茶 نکري_خبراف PERAK PRE 2021: SEKTOR PELANCONGAN Pengecualian bayaan pembaharuan lesen hotel yang berdaftar dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Amaun lesen komposit hotel setahun Semua PBT RM448,048.38 565 Bilangan hotel Semua PBT PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of text that says "PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 新恭地 PERAK PRE 2021: SEKTOR PELANCONGAN >Bantuan Khas One Off RM 732,000.00 Persatuan Hotel Malaysia Negeri Perak (MAH Perak) RM 3,000 Homestay RM 2,000 Persatuan Hotel Malaysia Negeri Perak (MAH Perak) RM 3,000 Pemandu Bot Pelancong Kuala Sepetang go Kelip-Kelip) RM 500 Persatuan Umrah, Haji dan Ziarah (PUHAZ) RM2,000 PERAK SEJAHTERA 2021"
May be an image of text that says "PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 妖茶大 PERAK PRE 2021: SEKTOR PELANCONGAN Baucar Pelancongan #TravelPeraklah Fasa RM 368,000.00 PERAKLAH RM50 x50 keping untuk 78 Syarikat pengusaha kecantikan kecantkan&kesiha yang berdaftar di bawah SISPA RM200,000 #TRAVE RM150 x30 keping untuk Persatuan Umrah, Haji dan Ziarah (PUHAZ) (35 Syarikat) RM168,000 PERAK SEJAHTERA 2021"
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 快茶å نکریفیراف PERAK PRE 2021: SEKTOR PELANCONGAN Inisiatif Program Pemulihan Sektor Pelancongan Program Vaksinasi kepada 5,000 rontliners pelancongan yang terdiri daripada •kakitangan hotel, elancongan, pelancong, SPA, •pemandu kenderaar pelancon •pengusaha pelancongan, •pengusaha homestay lain-lain yang erkaitan. Pembangunan Sistem Data Pelancongan Negeri Perak Website Mobile Friendly pelancongan dapat Negeri melalui b-base platform. Sistem turut menawarkan Platform Promosi Perak Pass eca percuma )k industri dan elancong yang datang negePer PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 D茶D یفیرا PERAK PRE 2021: CUKAI TANAH PENGECUALIAN DENDA LEWAT CUKAI TANAH Pengecualian denda lewat diberikan mulai |Jun 2021 sehingga Ogos 2021 bagi semua hakmilik. •Kutipan denda termasuk di dalam sasaran hasil tanah melainkan setelah pembayaran tunggakan cukai tanah dibuat, maka pengiraan denda lewat tersebut akan dikira sebagai hasil-hasil lain. Antara negeri yang menawarkan pengecualian denda denda adalah negeri Johor, Pahang Melaka manakala negeri Terengganu, Pulau Pinang dan Kelantan telah mengemukakan kertas MMK untuk pertimbangan MMKN. PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 کزی‌فبراف PERAK PRE 2021: CUKAI TANAH >PEMBERIAN DISKAUN TUNGGAKAN CUKAI TANAH Pemberian diskaun Tunggakan Cukai Tanah diberikan mulai 1Jun sehingga 31 Ogos 2021 seperti perincian berikut:- 20% pengurangan Tunggakan Cukai Tanah untuk tunggakan melebihi RM1,000,000.00 (bayan sekaligus); 15% pengurangan Tunggakan Cukai Tanah untuk tunggakan antara RM500,000.00 hingga RM999,999.00 (bayaan sekaligus); dan 10% pengurangan Tunggakan Cukai Tanah untuk tunggakan bawah RM500,000.00 (bayaran sekaligus). Pemberian diskaun untuk Tunggakan Cukai Tanah adalah hanya untuk tahun semasa dan mereka yang masih belum menjelaskan tunggakan akan dikenakan notis tuntutan hasil terhutang dan notis perampasan tanah. PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 妖米 تكريخبراف PERAK PRE 2021: CUKAI TANAH PEMBERIAN DISKAUN CUKAI PETAK (STRATA) BAGI KATEGORI PERNIAGAAN Pemberian diskaun sebanyak 20% untuk bayaran cukai petak bagi tahun semasa melibatkan 9,051 petak bagi kategori perniagaan sahaja mulai Jun sehingga 31 Ogos 2021. PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 JOD تکريفيراف PERAK PRE 2021: CUKAI TANAH INSENTIF KERAJAAN NEGERI PERAK BERKAITAN URUSAN TANAH DALAM TeMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DIPERKETATKAN (PKPD) Pengecualian 03 anjutan tempoh notis secara automatik Urusniaga Pengeculian denda lewat kutipan hakmilik Permohohan Mengecualikan mama mana- semasa PKPD dikuatkuasakan Pelanjutan tempoh Pelanjutan Kanun Tana kebenaran pindahmilik Gadaian lewat Pelanjuta PKPD tempoh Gadainn membuat bayaran dalam tempoh PKPD PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 U林O فف PERAK PRE 2021:TAN 2021: SEKTOR PERTANIAN PERTANIAN 多安多 Program Khas Tani Pasca COVID-19 (bahan-bahan input ladang) RM360,000.00 ප Program Kebun Kita (kempen menanam sayur-sayuran rumah melalui pemberian kit tanaman promosi) RM300,000.00 120 petani RM3000 seorang 3660 Penerima PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 J茶D کری_فبراق PERAK PRE 2021: SEKTOR PERTANIAN PERIKANAN •Perikanan Bandar RM309,940.00 Benih RM49,200.00 Dedak Jagung RM199,940.00 Kabin dan Aksesori RM41,300.00 Program pembangunan modal insan peserta RM15,000.00 Menaiktaraf projek Perikanan Bandar ke arah Pensijilan Amalan (myGAP) RM4,500.00 PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of ‎text that says "‎PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 妖桃  کزیفیراف ERAK PRE 2021: SEKTOR PERTANIAN PERIKANAN I Bantuan peralatan aktiviti penuaian hasil projek RM115,800.00 •Bantuan kepada nelayan darat RM250,000.00 Kotak makanan untuk nelayan RM70,000.00 ternakan dan makanan ) kepada RM180,000.00 PERAK SEJAHTERA 2021‎"‎
May be an image of text that says "PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERAK 2021 快然美 PERAK Kerajaan Negeri juga bersetuju untuk menyalurkan peruntukan sebanyak RM2 juta kepada lapan lagi Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) bagi tujuan penyediaan bantuan makanan keperluan kepada golongan yang terjejas sepanjang lockdown. PDT Manjung RM400,000.00 PDT Kerian RM200,000.00 PDT Batang Padang RM200,000.00 PDT Selama RM200,000.00 PDT Hilir Perak RM200,000,00 PDT Perak Tengah RM200,000.00 PDT Kampar RM200,000.00 PDT Kuala Kangsar RM200,000.00 PERAK SEJAHTERA 2021"

Sumber: Facebook Saarani Mohamad

Nota: Bagi anda yang ingin dapatkan pelbagai maklumat terkini terutama berkaitan bantuan kerajaan dan info-info berguna, sila ikuti group telegram kami di https://t.me/joinchat/VkYkA8svZj3WB3hD.