PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Terkini pada 12hb dan 13hb Oktober 2019 yang lalu, PUBI Perak selaku Persatuan Usahawan dan NGO yang aktif di Negeri Perak telah menganjurkan sebuah program yang sangat bermanfaat iaitu Kelas Asas Photoshop CS6 anjuran PUBI Perak bersama Mr. Kenny. Kelas ini diadakan bagi membantu usahawan di dalam meningkatkan serta memajukan perniagaan masing-masing dan ini adalah kelas kali ke-3 diadakan (Siri-3) oleh PUBI Perak.

Melalui kelas ini, peserta yang hadir mempelajari perkasa-perkara asas menggunakan perisian Photoshop CS6 bagi tujuan promosi dan pemasaran di mana ianya akan memberi impak yang besar kepada perniagaan masing-masing. Seramai 10 orang peserta telah menyertai kelas ini peserta telah belajar diajar begaimana hendak membuat design untuk iklan supaya nampak menarik dan berkesan menggunakan perisian Photoshop CS6.

Peserta juga telah diajar teknik yang betul untuk ️membuat flyers, design banner atau banting️ name card️ serta infografik yang nampak profesional. Diharapkan kelas ini akan memberi impak yang besar serta manfaat kepada semua peserta dan diharap akan memberi kesan kepada perniagaan masing-masing.

PUBI Perak sebagai sebuah Persatuan Usahawan dan NGO Perak yang prihatin akan meneruskan usaha-usaha yang dilakukan bagi membangunkan usahawan dan bakal usahawan di Bandaraya Ipoh ini secara khususnya dan di seluruh negeri Perak secara amnya.

Semoga PUBI Perak terus maju dan berdaya saing sebagai sebuah Persatuan Usahawan yang prihatin, berinovatif serta menjadi NGO Perak yang disegani pada masa akan datang. Insyallah..

(opens in a new tab)”>Jom Daftar Sebagai Ahli PUBI Perak –>Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh Perak adalah sebuah persatuan usahawan dan NGO Perak yang aktif di Bandaraya Ipoh. Persatuan yang berdaya saing ini sedang giat membantu masyarakat terutamanya golongan usahawan dengan menjalankan banyak aktiviti keusahawan, latihan serta kursus usahawan.

Mohd Fhami Mohamed Nordin
Timbalan Pengerusi PUBI Perak