INFO – GERAN AGROPRENEUR MUDA: JENIS BANTUAN, SYARAT & CARA MOHON

Sukacita dimaklumkan bahawa tawaran bagi Program Geran Agropreneur Muda kini dibuka bagi golongan muda yang berusia antara 18 hingga 40 tahun.

Program yang termaktub dalam perlaksanaan Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11) ini diwujudkan bagi membantu serta menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawan agro.

BACA ARTIKEL SEBELUM INI: Pakej 5g Rahmah, Pembelian Telefon Rm120 Untuk B40

PENGENALAN GERAN AGROPRENEUR MUDA

Program Agropreneur Muda ini diwujudkan untuk golongan muda yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun.

Ia bertujuan untuk membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro berasaskan semua aktiviti di sepanjang rantaian nilai sektor pertanian seperti pengeluaran tanaman, ternakan dan perikanan serta industri makanan dan asas tani.

Program ini menyasarkan aktiviti projek yang merangkumi skop seperti berikut:

 • Tanaman
 • Perikanan
 • Ternakan
 • Industri Asas Tani

Ikuti perkongsian kami untuk ketahui mengenai Program Geran Agropeneur Muda (GAM) secara lebih lanjut.

TARIKH PERMOHONAN GERAN AGROPRENEUR MUDA

Untuk makluman, tarikh permohonan dibuka sepanjang tahun bagi menggalakkan penglibatan golongan muda dalam sektor ini.

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Syarat Asas Menyertai Program Agropreneur Muda (PAM)

Syarat-syarat bagi melayakkan pemohon menyertai PAM adalah seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Individu berumur di antara 18 hingga 40 tahun.
 3. Boleh membaca, mengira dan menulis.

SYARAT TAMBAHAN PERMOHONAN GERAN

 1. Individu yang baru memulakan projek WAJIB mengikuti kursus/ latihan teknikal yang dianjurkan atau diikitiraf oleh Jabatan/ Agensi di bawah Kementerian atau yang diiktiraf oleh Kementerian.
 2. Individu yang telah mempunyai projek sedia ada perlu mendapatkan perakuan dari Jabatan/ Agensi pembimbing bagi DIPERTIMBANGKAN untuk DIKECUALIKAN dari mengikuti kursus/ Latihan teknikal di bawah Kementerian atau yang diiktiraf oleh Kementerian.
 3. Individu yang baru memulakan projek dan berkelulusan Sijil/ Diploma/ Ijazah dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau Institut Latihan di bawah Kementerian berkaitan projek pertanian yang dipohon boleh dipertimbangkan untuk DIKECUALIKAN daripada mengikuti program latihan teknikal.
 4. Individu yang berpendapatan bersih kurang dari RM5,000.00 sebulan layak untuk memohon bantuan GAM.
 5. Individu yang mempunyai tanah berstatus pertanian atau premis sedia ada untuk pelaksanaan projek (milikan sendiri, sewaan atau diberi kebenaran oleh pemilik).
 6. Pemohon yang memohon GAM digalakkan berdaftar dengan SSM atau Lesen yang berkaitan untuk projek yang dipohon.
 7. Permohonan dianggap gagal sekiranya tiada maklum balas diterima dalam tempoh tiga (3) bulan.

CARA PERMOHONAN

Semua permohonan dikehendaki menggunakan Borang Permohonan Geran Agropreneur Muda.

JENIS BANTUAN / INISIATIF YANG AKAN DITERIMA

Dua (2) jenis bantuan yang ditawarkan bagi program ini iaitu:

i) Geran Agropreneur Muda (GAM)

 • Geran Agropreneur Muda (GAM) adalah bantuan daripada Kerajaan kepada agropreneur muda bagi membantu mereka meminimakan kos kewangan dalam menjalankan perniagaan.
 • Geran ini diberi dalam bentuk barangan (nilai maksimum RM 20,000.00 per individu) dan tidak perlu dibayar balik.
 • Hasil dan impak pemberian geran disasarkan memberi faedah ekonomi kepada penerima geran dan perniagaan untuk jangka masa panjang.

Rujuk Skop Geran Agropreneur Muda dalam lampiran di bawah:

ii) Khidmat Nasihat Teknikal dan Latihan

 • Khidmat nasihat teknikal dan latihan secara intensif yang bersesuaian melalui program-program yang dilaksanakan oleh jabatan/agensi atau syarikat yang dilantik oleh Kementerian berkaitan dengan projek yang dijalankan.
 • Program khidmat nasihat dan latihan akan diselaraskan di peringkat negeri mengikut jadual berkala yang telah diatur oleh jabatan/agensi di sepanjang tahun.

CARA MEMOHON

Borang Permohonan Geran Agropreneur Muda boleh didapati secara dalam talian (website) Kementerian atau melalui pejabat-pejabat jabatan / agensi di bawah Kementerian.

PERMOHONAN GERAN:

a. Bagi permohonan geran perlulah melengkapkan dokumen- dokumen seperti berikut:

 • Borang Permohonan Geran Agropreneur Muda berserta salinan kad pengenalan yang disahkan dan gambar terkini berukuran pasport.
 • Kertas Rancangan Perniagaan yang lengkap (rujuk senarai semak pada Lampiran 1).
 • Senarai cadangan barangan yang dinyatakan pada Borang Permohonan Geran Agropreneur Muda perlu disertakan anggaran Sebut Harga yang disahkan oleh jabatan/ agensi pembimbing.
 • Salinan sijil kursus yang dianjurkan oleh Jabatan/Agensi di bawah Kementerian atau yang diiktiraf oleh Kementerian, bagi projek baharu sahaja.
 • Projek sedia ada yang berkaitan dengan permohonan Geran tidak perlu menghadiri kursus yang dianjurkan Jabatan/Agensi di bawah Kementerian.
 • Salinan Sijil / Diploma / Ijazah yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau Institut Latihan di bawah Kementerian.
 • Permohonan hendaklah diserahkan di pejabat jabatan/agensi daerah di bawah Kementerian atau negeri (bagi agensi yang tidak mempunyai pejabat di daerah), Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah atau Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak yang terdekat.

KELULUSAN ATAU PENOLAKAN:

 • Permohonan GAM beserta dokumen-dokumen yang telah lengkap dari jabatan/agensi Ibu Pejabat yang dikemukakan kepada pihak Kementerian untuk kelulusan atau penolakan sesuatu permohonan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan perlu melalui dua peringkat pertimbangan iaitu Jawatankuasa Teknikal Program Agropreneur Muda dan Jawatankuasa Induk Program Agropreneur Muda.
 • Jawatankuasa Teknikal Program Agropreneur Muda bersidang bagi menyediakan pertimbangan dan syor kepada Jawatankuasa Induk Program Agropreneur Muda.
 • Jawatankuasa Induk Program Agropreneur Muda bersidang bagi membuat keputusan kelulusan atau penolakan permohonan bantuan Geran Agropreneur Muda.
 • Surat Kelulusan beserta senarai spesifikasi kelulusan dan serta Borang Penilaian Sebut harga Pembekalan Geran Agropreneur Muda akan dikemukakan kepada pemohon yang berjaya melalui jabatan/agensi.

MUAT TURUN BORANG:

Peringkat Pendaftaran dan Permohonan (Geran)

Lampiran 1 : Penyediaan Rancangan Perniagaan

Lampiran 2 – Borang Permohonan UAM

Lampiran 3 – Borang Pemarkahan Permohonan Geran

Lampiran 4 – Borang Permohonan Peluang Kedua

Lampiran 5 – Borang Penilaian Permohonan Geran Agropreneur Muda

Peringkat Pembekalan

Lampiran 6 – Borang Permohonan Pertukaran Spesifikasi GAM

Lampiran 7 – Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Serahan Dokumen Sebut Harga Bagi GAM

Lampiran 8 – Borang Penilaian Sebut Harga Pembekalan GAM

Lampiran 9 – Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Pembekalan GAM

Lampiran 10 – Borang Permohonan Pembatalan Pembekal GAM

Peringkat Pembayaran

Lampiran 11 – Borang Tuntutan Pembayaran Geran Agropreneur Muda

Lampiran 12 – Surat Aku Janji

Peringkat Pemantauan

Lampiran 13 – Borang Laporan Pemantauan

Sebarang Pertanyaan dan info lanjut sila layari laman web Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dipautan https://www.kpkm.gov.my/agropreneur-muda

Nota: Bagi anda yang ingin dapatkan pelbagai maklumat terkini terutama berkaitan bantuan kerajaan dan info-info berguna, sila ikuti group telegram kami melalui pautan https://t.me/joinchat/VkYkA8svZj3WB3hD atau join whatsapp group melalui pautan https://chat.whatsapp.com/KF7heUQLzkjD14T5MJHXNS