LAWATAN KERJA DAN TAPAK BAGI KONTRAK PEMBERSIHAN

KOPERASI USAHAWAN BERSATU IPOH PERAK BHD MENERUSKAN MISI UNTUK MENJADI SEBUAH KOPERASI YANG BERDAYA SAING SERTA MAMPU MENJANA EKONOMI DI NEGERI PERAK

Terkini pada 2hb Ogos 2022 yang lalu, Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd telah mengadakan lawatan kerja dan tapak ke Akademi Pembangunan Belia Malaysia (APBM) yang terletak di Batu Gajah Perak.

Hadir ke lawatan kerja ini mewakili KOPUBI Perak Bhd adalah Pengerusi Koperasi iaitu En. Sharul Rahman dan tujuan utama lawatan ini adalah menawarkan sebut harga serta mendengar taklimat berkaitan kontrak perkhidmatan membersih, menyelenggara, mencuci kawasan dan kerja-kerja landskap di Akademi Pembangunan Belia Malaysia (APBM) Batu Gajah, Perak.

Pengarah Akademi Pembangunan Belia Malaysia, Tuan Vijayan Kumar A/L Nadarajan telah mengalu-alukan kedatangan para kontraktor perkhidmatan kebersihan dan landskap serta menyampaikan taklimat ringkas di auditorium dan turut hadir adalah Encik Azlan bin Hussain, Timbalan Pengarah APBM.

Baca Lanjut

MAJLIS PENYERAHAN WATIKAH PELANTIKAN JAWATAN AHLI MAJLIS

KUMPULAN PUBI SEBAGAI SEBUAH ENTITI YANG MEMPERJUANGKAN MISI & VISI UNTUK PEMBANGUNAN USAHAWAN DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN AGENDA PEMANTAPAN YANG AKAN MEMBERI IMPAK BESAR KEPADA EKONOMI SERTA KELESTARIAN SEKTOR USAHAWAN YANG KIAN MAMPAN DAN MANCABAR.

Antara usaha yang dijalankan oleh Kumpulan PUBI adalah menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi melalui persatuan serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan disamping menjalankan aktiviti ekonomi melalui gerakan Koperasi yang ditubuhkan.

Selain itu, Kumpulan PUBI Perak yang terdiri daripada NGO Perak dan Koperasi yang prihatin juga turut memainkan peranan yang besar di dalam komuniti dengan menjalankan aktiviti amal, sosial, kebajikan serta kemasyarakatan.

Terkini pada 24hb Julai 2022 yang lalu Kumpulan PUBI yang terdiri daripada gabungan dua buah entiti iaitu Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh Perak (PUBI) dan Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd (KOPUBI) telah mengadakan majlis penyerahan watikah pelantikan jawatan Ahli Majlis Kumpulan PUBI kepada 22 orang ahli majlis yang telah terpilih di dalam Mesyuarat Agung Tahunan PUBI Perak dan KOPUBI Perak Bhd baru-baru ini.

Baca Lanjut

MEMBEKALKAN PRODUK PAPER STRAW KEPADA RESTORAN MIKER PIZZA

KOPERASI USAHAWAN BERSATU IPOH PERAK BHD MENERUSKAN MISI UNTUK MENJADI SEBUAH KOPERASI YANG BERDAYA SAING SERTA MAMPU MENJANA EKONOMI DI NEGERI PERAK.

Terkini pada 20hb Julai 2022 yang lalu pihak Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd (KOPUBI) telah membekalkan produk mesra alam ‘Paper Straw’ kepada salah sebuah restoran pizza tempatan yang sangat terkenal di bandaraya Ipoh iaitu Miker Pizza yang terletak berhampiran Padang Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Mewakili KOPUBI Perak Bhd bagi menyerahkan tempahan Paper Straw tersebut adalah En. Sharul Rahman selaku pengerusi Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd (KOPUBI). Sebanyak 10,000 batang Paper Straw telah dibekalkan kepada restoran ini sebagai tanda sokongan terhadap Kempen Kelestarian Alam di Bandaraya Ipoh ini disamping memastikan usaha berterusan di dalam menjaga kelestarian alam sekitar kita demi menjamin masa depan anak cucu kita pada masa hadapan.

Baca Lanjut

PERJUMPAAN BERSAMA JURUAUDIT KOPERASI

KOPERASI USAHAWAN BERSATU IPOH PERAK BHD MENERUSKAN MISI UNTUK MENJADI SEBUAH KOPERASI YANG BERDAYA SAING SERTA MAMPU MENJANA EKONOMI DI NEGERI PERAK

Terkini pada 19hb Julai 2022 yang lalu, Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd telah mengadakan pertemuan dengan dengan pihak Juruaudit Luar yang telah dilantik oleh pihak KOPUBI Perak Bhd iaitu MYBAK Associates bagi membincang proses akhir pengauditan akaun kewangan Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd (KOPUBI) bagi tahun 2021.

Mewakili pihak koperasi bagi tujuan perbincangan itu adalah Pengerusi Koperasi iaitu En Sharul Rahman, En Haizul Fakarudin sekalu Setiausaha Koperasi dan Pn Samsiah selaku Bendahari Koperasi. Turut hadir adalah Pn Zuraida selaku Penolong Setiausaha merangkap Penolong Bendahari KOPUBI Perak Bhd manakala mewakili pihak juruaudit luar adalah Tn Hj Mohamad Yusof bin Awang Kechil dan rakan sejawat beliau dari MYBAK Associates.

Baca Lanjut