Barisan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Wanita (JKPW) PUBI Perak Sesi 2019 – 2022


KETUA JAWATANKUASA
Pn Zuraida Binti Zulkepli

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENUBUHAN JAWATANKUASA

1. Meningkatkan penyertaan dan peranan aktif wanita sebagai penyumbang serta penerima faedah terhadap pembangunan negara.

2. Meluaskan jaringan perniagaan kaum wanita dalam memasarkan produk dan perkhidmatan mereka

3. Mendedahkan wanita kepada perkembangan teknologi terkini dalam mempromosikan atau memasarkan produk-produk

4. Mencari bengkel-bengkel atau seminar-seminar yang boleh memberi impak yang kuat dan padu dalam memaksimumkan potential wanita terutamanya dalam perniagaan mereka.

5. Mencari golongan sasar yang perlu diketengan dengan peluang-peluang perniagaan


VISI JAWATANKUASA

‘Memartabatkan wanita sebagai “HERO” yang mempunyai mindset “ KEJAYAAN TANPA SEMPADAN” dalam menggapai kehidupan yang lebih cemerlang, terbilang dan innovatif menjelang Dec 2020.’

MISI JAWATANKUASA

‘Memperkasakan wanita melalui, pendidikan, kemahiran, penyelidikan agar berdaya saing, berkualiti, berilmiah, berketerampilan, bertaqwa dan mandiri dalam melonjakkan kemantapan ekonomi keluarga khasnya dan ekonomi persatuan amnya.’

MOTO JAWATANKUASA

” WANITA SEPAKAT EKONOMI MENINGKAT “