Barisan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Usahawan (JKPU) PUBI Perak Sesi 2019 – 2022


KETUA JAWATANKUASA
En. Mohd Fhami Bin Mohamed Noordin

Nota: Ahli Jawatankuasa Tiada Gambar adalah En. Shaharizad Bin Shahrul Asmawi 

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENUBUHAN JAWATANKUASA

1. Membina usahawan berdaya saing pada pasaran

2. Membuka ruang dan peluang kepada usahawan untuk menambah ilmu

3. Mewujudkan platform kerjasama di antara usahawan dengan agensi

4. Mendengar dan melaksana hasrat para usahawan

5. Memberi khidmat pembangunan dan nasihat kepada para usahawan


VISI JAWATANKUASA

‘Melaksanakan program pembangunan latihan yang lebih dinamik dan aktiviti-aktiviti berimpak tinggi sepanjang tahun 2020.’

MISI JAWATANKUASA

‘Merangka program yang inovatif dan efektif selaras dengan kehendak terkini pasaran.’

MOTO JAWATANKUASA

” MELAHIRKAN USAHAWAN BERWAWASAN “