Barisan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kembara dan Rekreasi (JKKR) PUBI Perak Sesi 2019 – 2022

KETUA JAWATANKUASA
En. Kudus Alie Novel Bin Mohamat Yunus

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENUBUHAN JAWATANKUASA

1. Menganjurkan aktiviti-aktiviti berbentuk rekreasi kepada dikalangan ahli.

2. Memberikan segala bentuk ilmu dan kemahiran semasa beraktiviti.

3. Melahirkan minda yang sihat, cerdas dan cergas.

4. Menerapkan nilai-nilai murni dan etika rekreasi dalam segala aktiviti yang dijalankan.

5. Membentuk semangat eksplorasi dan berfikif di luar kotak.


VISI JAWATANKUASA

‘ Melahirkan masyarakat yang dinamik proaktif dan cergas melalui aktiviti bersifat penerokaan dan rekreasi dalam mendidik gaya hidup sihat 2020.’

MISI JAWATANKUASA

‘ Menyediakan program-program yang bervariasi ke arah hidup yang aktif dan sihat.’

MOTO JAWATANKUASA

” PROAKTIF, DINAMIK, CERGAS “