Barisan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan dan Kerohanian (JKKK) PUBI Perak Sesi 2019 – 2022


KETUA JAWATANKUASA
Pn. Norhuda Binti Abd Razak


MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENUBUHAN JAWATANKUASA

1. Membantu & meringankan bebanan golongan yang memerlukan.

2. Memupuk sikap mengambil peduli sosio-ekonomi dengan masyarakat sekililing.

3. Bekerjasama dengan agensi – agensi tertentu untuk merealisasikan perancangan yang telah diatur secara terperinci dan telus.

4. Sentiasa membuat peningkatan aktiviti dan program dari segi kebajikan dan kerohanian.

5. Menjadi jawatankuasa yang prihatin, responsif, cakna dan pantas terhadap isu – isu kebajikan serta kerohanian.


VISI JAWATANKUASA

‘Menjadi peneraju utama kepada golongan tertentu untuk membantu dari segi kebajikan, ekonomi dan sosial sehingga disember 2020.’

MISI JAWATANKUASA

‘Merealisasikan setiap agenda yang dirancang secara teliti dan menyeluruh.’

MOTO JAWATANKUASA

” RESPONSIF, PRIHATIN, BERTANGGUNGJAWAB “