TAKLIMAT PENGANJUR BAZAR RAMADAN MAJLIS BANDARAYA IPOH 2023

PUBI PERAK SELAKU PERSATUAN USAHAWAN DAN NGO PERAK YANG AKTIF DI BANDARAYA IPOH MENERUSKAN USAHA-USAHA MURNI UNTUK MEMBANGUNKAN USAHAWAN SERTA MEMBANTU USAHAWAN

Antara usaha yang dijalankan oleh PUBI Perak adalah dengan menganjurkan kelas dan bengkel latihan keusahawanan, kursus usahawan dan taklimat yang berimpak tinggi serta memberi manfaat yang sangat berguna kepada usahawan dan bakal usahawan.

Selain itu, PUBI Perak selaku NGO Perak yang prihatin juga turut memainkan peranan yang besar di dalam komuniti dengan menjalankan aktiviti sosial, kebajikan dan kemasyarakatan.

Terkini pada 28hb Februari 2023 yang lalu, PUBI Perak telah dijemput untuk hadir ke Taklimat Penganjur Bazar Ramadan Majlis Bandaraya Ipoh 2023 anjuran Majlis Bandaraya Ipoh yang dipengerusikan oleh Setiausaha Bandaraya Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) iaitu Tuan Ahmad Munir bin Ishak.

Baca Lanjut